Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

S 130842637 0

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับงานวิถีชุมชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) เขต 3 นำโดยคุณลำดวน ชินมโนพันธ์ ได้จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน พาผู้คนรู้จักพระคริสตเจ้า โดยจัดร่วมกันในนามฝ่ายงานธรรมทูตฯ ซึ่งทุกแผนกในฝ่ายงานฯ ดำเนินงานภาคสนามร่วมกัน
บรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรม ช่วงก่อนและหลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ในทุกรอบ มีผู้คนในชุมชนวัดต่างคนต่างนำสิ่งของมาแบ่งปันเป็นรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรรมเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกในรูปแบบง่ายๆ และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลเล็กน้อย แทนคำขอบคุณที่มาร่วมรับความรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี