Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/15APR17A
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

พิธีศีลล้างบาปผู้ใหญ่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 2017

     วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่ที่ประสงค์จะเป็นคริสตชนจำนวน 19 คน และศีลกำลัง 4 คน รวมผู้รับศีลทั้งสิ้น 23 คน

     โดยมี คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง คุณพ่อ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ร่วมพิธี ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม (วันอาทิตย์สมโภชปัสกา) บรรดาผู้ใหญ่ที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้วนั้นก็ได้มาร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปัสกาโดยพร้อมเพียงกันอีก ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อนักบุญ-ชื่อ - นามสกุล พ่อ-แม่ ทูนหัว
1 เอลิซาเบธ จุฑาพร เสนีย์พิทักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (อันนา พรรณิภา สัจจะวัชรสิทธิ์)
2 เอลิซาเบธ นิตยา รัตตนงพิสัตย์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา มะลิ แสงประสิทธิ์)
3 ลูซีอา อริสสา ขันติวิริยะเมธิน พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา นิรมล สุขวัฒนางกูร)
4 เรอนาต้า นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา พ่อ-แม่ทูลหัว (อันนา นิลคูหา เภกะนันทน์)
5 มารีอา อังคณา ยอดเพ็ชร์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา จิรภา ตุ้มกลีบ)
6 มารีอา นพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา มารุณี จันทร์แต่งผล)
7 หลุยส์ มารีฯ อภิชิต เอื้ออริยกุล พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอห์นบัปติสตา จอน วิริยะอรรควุธิ์)
8 มีคาแอล วิษณุ แก่นพินิจ พ่อ-แม่ทูลหัว (อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์)
9 นิโคลัส ภาคภูมิ สุวัชรชัย พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอแซฟ ทวีศักดิ์ ศรีศุภวัด)
10 นิโคลัส ณรงค์เดช บุญขันธ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (ดอมินิก ซาวีโอ นพพร จรัสศรี)
11 ยอห์น บอสโก ศุภวัฒน์ ศุภพล พ่อ-แม่ทูลหัว (เปาโล สมบัติ งามวงศ์)
12 ฟรังซิสเซเวียร์ ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (หลุยส์ มารี วรวุฒิ จิราสมบัติ)
13 เปโตร ประพัฒน์ จันทร์แต่งผล พ่อ-แม่ทูลหัว (แอนโทนี่ นำชัย เล่าเรียนธรรม )
14 อิกญาซีโอ ศักยะ ชวลิตวณิชชากร พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอห์น บอสโก พันทกานต์ ศรีวิชัยนันท์)
15 ทิโมธี สิทธิสาสน์ ศรีวิพันธ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เปโตร เอนก สืบสว่างกุล)
16 แคธรีน วัชรี ลิ่มสกุล พ่อ-แม่ทูลหัว (เทเรซา สิริจิต ไผทสมาน)
17 อันเยลา พลอยพิรุณ กิจเสรีบริรักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนากิจ)
18 เลโอ เคน ดำรงกิจการวงศ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (ร็อค สมเจตน์ วรวิทยไพศาล)
19 ยอห์น บอสโก วิชชนน วศินเมธากูล พ่อ-แม่ทูลหัว (ฟรังซัวร์ เดอซาลล์ พงศ์ปณต ภิวัฒน์อธิกุล)
20 เซซีลีอา ชลลดา ศรีวิพันธ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา จารุพร นิพัทธ์โรจน์)
21 ยอแซฟ ธิษณะ รุ่งสว่าง พ่อ-แม่ทูลหัว (เปโตร จีราวัฒน์ ชัยวิสุทธิ์)
22 เปโตร ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เปโตร วิโลม วรรณพันธ์พงศ์)
23 เปาโล นิพัทธ์ นิติวัฒนานนท์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เปาโล สันติ ชนวัฒน์)

ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย

{gallery}net/15APR17A{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี