Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

448020015 503280282027000 7479142415877911639 n

เริ่มแล้ว! โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK ปีที่ 14) ครั้งที่ 1/5 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 มิถุนายน ค.ศ. 2024 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ. นครปฐม สำหรับปีนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 24 คน (อ่านต่อ)

จุดประสงค์ของการอบรมฯ นี้
1. เพื่อนำความรู้กลับไปทำงานประกาศข่าวดี ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่สนับสนุนส่งมาอบรมฯ
2. สำหรับทำงานประกาศข่าวดี ณ Mission Station (ศูนย์ประกาศข่าวดีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 แห่ง)
ในสัปดาห์นี้ ได้รับเกียรติจาก
- คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคำสอนฯ ฝ่ายงานอภิบาลฯ และคุณครูสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำสอนกับการประกาศข่าวดี
- กระบวนการประกาศข่าวดี เริ่มจากการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดย อ.รุ่งนภา สัตยรัฐ
- คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้จัดการแผนกอบรมฯ เจ้าของโครงการนี้ฯ อบรมในเรื่องเทววิทยากับการประกาศข่าวดี

ติดตามภาพอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : PMG BKK อาสาสมัครประกาศข่าวดีฯ