Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรม PMG ปี 2014 (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 5/5

       วันที่ 23-24 ส.ค. 2014  อบรมต่อเนื่อง PMG รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 5 ครั้งสิ้นสุดการอบรม โดยครั้งนี้ เน้นการออกเยี่ยมเยียนและทำกิจกรรมภาคสนาม 3 แห่ง ได้แก่ บ้านพระเมตตาอันแสนสุข ชุมชนวัดสะแก อ.สามโคก และช่วงบ่ายชุมชนลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นำทีมโดย คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

     ก่อนออกเดินทาง คุณพ่อแนะนำ PMG ทุกคน ถึงบทบาทหน้าที่และท่าทีต่าง ๆ ที่จำเป็น เมื่อเข้าสู่ชุมชน ให้เหมือนที่พระเยซูเจ้ามอบหมายบรรดาอัครสาวก ได้แก่ การประกาศข่าวดี การขับผี และการรักษาโรค แต่ให้มองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจ และทำด้วยน้ำใสใจจริง เพราะไม่ใช่การเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลง แต่เข้าไปเพื่ออยู่ร่วมกับเขา การค่อย ๆ ทำความรู้จัก ทำให้เกิดความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อเรียนรู้น้ำพระทัยอันดี

      คุณพ่อมอบหมายให้ PMG ทำงานร่วมกันเป็นคู่ ได้แก่ คู่หนึ่งคนสอนเด็ก ๆ ที่บ้านพระเมตตา ส่วนที่เหลือจับคู่เข้าไปเยี่ยมชุมชนวัดสะแก โดยการเข้าไปอยู่กับครอบครัวที่ค่อนข้างลำบาก ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อ แต่ทางด้านความเป็นอยู่ไม่สู้ดีนัก มีที่พักอาศัยที่คุณพ่อเข้าไปสร้างให้  

       ช่วงเช้า ออกเยี่ยมเยียนบ้านพระเมตตาอันแสนสุข อบรมและดูแลเด็ก ๆ จำนวนประมาณ 30 กว่าคน ซึ่งเด็ก ๆ ที่รอคอยโอกาสเหล่านี้มาจากชุมชนวัดสะแก ซึ่งทางคุณพ่อเป็นผู้บุกเบิกให้ความช่วยเหลือชุมชน ทั้งด้านที่พักอาศัย การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ โดยมีซิสเตอร์คณะพระแม่มารี อยู่ประจำ 1 ท่าน ซิสเตอร์ผู้ช่วย 1 ท่าน (มาศุกร์-อาทิตย์) มีบราเดอร์คณะธรรมทูตไทยที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยแสงธรรม เข้ามาช่วยทำกิจกรรมต่าง ๆ และมีคุณป้าวันดี ฮีมินกุล เป็นเจ้าบ้าน

       ช่วงบ่าย เดินทางไปชุมชนลาดหลุมแก้ว ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนมาจากต่างพื้นที่ เป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ ต่างทำมาหากิน ทางคุณพ่อได้ส่งบราเดอร์เข้ามาช่วยสอนคำสอน ในช่วงวันหยุด และมีหลายครอบครัวที่ยังต้องการความช่วยเหลือ คุณพ่อช่วยเหลือโดยสร้างที่พักอาศัย และด้านอาชีพเสริมต่าง ๆ การพูดคุยให้กำลังใจและช่วยดูแลเด็ก ๆ ด้วยความรักและเอาใจใส่ ซึ่งคุณพ่อเป็นที่รักของพวกเขามากทีเดียว ชุมชนต่างรอคอยความหวังจากผู้มีน้ำใจดี

         วันที่สอง ร่วมทำวัตรเช้า เวลา 6.30 น. และพิธีมิสซา ณ บ้านคริสติน่า โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน คุณพ่อเน้นการแบ่งปันชีวิตเมื่อได้เข้าไปยังชุมชน เน้นให้เราทุกคนเห็นพระเยซูเจ้าในผู้คนเหล่านั้น และมองถึงสิ่งที่จะสามารถทำร่วมกันในอนาคต เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชนให้เติบโตขึ้นในหนทางแห่งความรักของพระเป็นเจ้า

      จากนั้นออกเดินทางไปร่วมสอนคำสอนผู้ใหญ่ ณ วัดนักบุญมาร์โก โดยมีผู้เรียนประมาณ 15-20 คน และสอนคำสอนเด็กประมาณ 7-10 คน ซึ่งเด็ก ๆ กำลังเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยการเข้าร่วมในการสอนคำสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยให้เราสามารถนำความรู้และสิ่งที่ได้รับในการอบรม ไปแบ่งปันได้อีกทางหนึ่ง

   ข่าวโดย : สุรัสวดี หงษ์วงค์  

ประมวลภาพ