Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรม PMG ปี 2014 (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 4/5

     วันที่ 9 - 10 ส.ค. 2014  อบรมต่อเนื่อง PMG รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 4/5 โดยคุณพ่อผู้ให้การอบรมช่วงเช้าของวันแรกโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์ลัย หัวข้ออบรม เทววิทยาเรื่องงานธรรมทูต และ เทววิทยาคำสอน (โดยคุณพ่อวุฒิไกร อบรมแทนคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร)   และคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน หัวข้อ “จิตตารมณ์ธรรมทูตในพระคัมภีร์” และ การแบ่งปันพระวาจา และวันที่สองคุณพ่ออาดรีอาโน นำทีม PMG รุ่น 6 ทั้ง 8 คน ไปร่วมเรียนรู้พระวาจา ณ วัด น.มาร์โก ปทุมธานี ร่วมกับผู้เรียนคำสอนของวัด ประมาณ 10 - 13 คน และบรรดาพี่เลี้ยง 3 - 4 คน ณ อาคารบ้านพักพระสงฆ์

      โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหัวข้อต่อเนื่องเป็นครั้งสุดท้ายของภาคทฤษฎี ที่ต้องรับการอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ก่อนที่จะสิ้นสุดด้วยภาคปฏิบัติในครั้งที่  5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสิ้นสุดการอบรม PMG ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2014 การอบรมฆราวาสเพื่อไปประกาศข่าวดีประจำวัด นับเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับการร่วมเป็นประจักษ์พยานในความเชื่อของตน สู่การเป็นคริสตชนที่จะนำผู้อื่นให้มารู้จักพระเป็นเจ้า ผ่านการช่วยเหลืองานของวัดที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อให้งานประกาศข่าวดีก้าวหน้าต่อไป อาศัยความร่วมมือที่ดีจาก PMG ผู้ได้รับการอบรมเรื่องงานแพร่ธรรม เป็นธรรมทูตของพระศาสนจักรต่อไป

 

ข่าวโดย : สุรัสวดี หงษ์วงค์     

 ประมวลภาพ