Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรม PMG ปี 2014 (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 3/5

     วันที่ 2 - 3 ส.ค.2014  อบรมต่อเนื่อง PMG รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3/5 โดยคุณพ่อผู้ให้การอบรมช่วงเช้าของวันแรกโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์ลัย หัวข้ออบรมต่อเนื่อง “เทววิทยาเรื่องงานธรรมทูต”  ช่วงบ่าย คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน หัวข้อ “จิตตารมณ์ธรรมทูตในพระคัมภีร์” และ การแบ่งปันพระวาจาในตอนค่ำ และวันที่สอง โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร หัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์”

     โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหัวข้อต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2  คุณพ่อได้สรุปทิ้งท้ายสำหรับ PMG รุ่นที่ 6 นี้ ขอให้ทุกคนสำนึกต่อหน้าที่คริสตชน โดยเฉพาะการเป็นธรรมทูต ให้ชีวิตเป็นประจักษ์พยาน การอยู่ร่วมกับผู้คนต่างความเชื่อด้วยการเสวนา และที่สำคัญ การกลับไปที่วัดต้นสังกัด  เพื่อกลับไปเป็นเครื่องมือสำคัญต่องานประกาศข่าวดีที่จะเริ่มต้นที่ตัวเรา ที่วัดของเรา และชุมชนของเรา นำการประกาศข่าวดีในรูปแบบต่าง ๆ จากการอบรม ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และโดยอาศัยการช่วยเหลือจากองค์พระจิตเจ้า PMG จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในงานข่าวดีแห่งความรักของพระองค์

ข่าวโดย : สุรัสวดี หงษ์วงค์     

 ประมวลภาพ