Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

ฟื้นฟูจิตใจ PMG เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014

และประชุมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014   กลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) จำนวน 20  คน  ร่วมฟื้นฟูจิตใจฯ  ที่วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี  นำการฟื้นฟูโดย คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน หัวข้อ “ ความพากเพียรของพระผู้เป็นเจ้าคือความรอดพ้นของเรา ”

โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น. คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน นำทำวัตรเช้า ภาวนาเพื่อบรรดาเพื่อนพี่น้องชองเราคริสตชน และจากพระวาจา 2 เปโตร 3: 13-14  ทำให้รู้ว่าเราทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ แม้ไม่มีเงินทองมากมาย การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะทำให้เรารอดพ้น

เวลา 10.00 -11.00 น. สมาชิกที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจศึกษาพระสมณสาส์นเตือนใจ หัวข้อ “ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร( Evangelii Gaudium)” เขียนโดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  สาเหตุที่ต้องแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้เพราะเป็นสิ่งดีที่เราต้องช่วยกันแบ่งปันไปให้กับเพื่อนพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า  ด้วยการก้าวออกไปพร้อมๆกันเพื่อไปหาเพื่อนพี่น้องเหล่านั้นโดยไม่คิดถึงตัวเองอีกต่อไป ทำความรู้จักและพยายามเข้าถึงจิตใจของเขาโดยดูจากความเป็นอยู่ของเขาโดยการนำของพระจิตเจ้า

เวลา 11.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เป็นประธานและให้ข้อคิดจากพระวรสารวันนี้ให้สมาชิกทุกคนสำนึกถึงความเป็นPMG ที่พระศาสนจักรให้ความสำคัญมากพอควร โดยเฉพาะการประกาศข่าวดีกับคนต่างความเชื่อซึ่งเราพบเห็นอยู่ทุกวัน ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขารอคอยการก้าวไปหาพวกเขาและมองเขาในรูปแบบใหม่ด้วยความเมตตารักต่อเขา การดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักขององค์พระคริสตเจ้าจะทำให้เขาประทับใจในความรักที่มีให้เขา  รอยยิ้มและการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยความเพียรทน

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของสมาชิกPMG ที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับเชิญ 2 ท่านเพื่อร่วมแบ่งปันงานที่ทำ  รวมทั้งปรึกษาหารือในการจัดโปรแกรมเดินทางไปร่วมฉลองครบ 500 ปีที่ศาสนาคริสต์เข้าไปเผยแพร่ในประเทศพม่า ตามคำแนะนำของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ประมาณวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2014  ก่อนปิดการฟื้นฟูจิตใจ คุณพ่ออาดรีอาโน ได้เน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญของPMG ด้วยพระวาจาที่ว่า “ ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกต่ำให้ผ่านพ้นความทุกข์ยาก ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคนให้รู้จักไตร่ตรองภารกิจที่เห็นว่าสำคัญเพื่อพระเจ้า และขอแม่พระนำสมาชิกทุกคนไปในทางของพระองค์เสมอ


ประมวลภาพ