Get Adobe Flash player
  1. คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 82 พรรษา มหาราชินี วันที่ 11 ส.ค 14
  2. งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 4 ส.ค 14
  3. เยี่ยมตำหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ โชคชัย4 ลาดพร้าวกรุงเทพฯ วันที่ 30 ส.ค 14
  4. ประชุมคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ครั้งที่ 8 ปี 2014 วันที่ 23 ส.ค 14
  5. ประชุมคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ครั้งที่ 3 ปี 2014 วันที่ 22 มี.ค 14
  6. คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ร่วมแสวงบุญ 4 วัด วันที่ 1 มี.ค 14
  7. บรรยายความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปอย่างมีชีวิตชีวาในวันพระเจ้า วันที่ 22 ก.พ 14