Get Adobe Flash player

กิจกรรมยุวธรรมทูต ณ ร.ร.เซนต์ราฟาแอล

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนโอกาสวันวิชาการโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ในหัวข้อ “เซนต์ราฟาแอลร่วมใจวันวิชาการ” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 9.30 – 15.00 น.

โดยซุ้มกิจกรรมยุวธรรมทูต ได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะคริสตชน) ในระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 จำนวนประมาณ 1,300 คน เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยุวธรรมทูต งานธรรมทูตต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ศาสนสัมพันธ์ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อาเซียนกับการประกาศข่าวดี เป็นต้น เน้นในลักษณะกิจกรรมการร่วมสนุกและรับรางวัล  เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะงานแพร่ธรรม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขามากที่สุดสำหรับเด็กๆ ที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิก  และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับได้ว่า กิจกรรมเป็นที่สนใจ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก  เด็กๆ พยายามค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็กล้าถาม กล้าเล่นกิจกรรม  จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้อย่างดี ได้รับความสนใจ และความประทับใจทั้งผู้จัดและผู้เล่นกิจกรรม


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี