Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

 

LINE ALBUM Explore Alpha 3092023 7

      เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต 1 คน และอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับเชิญจากอัลฟ่าประเทศไทย เข้าร่วมงาน Explore Alpha ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2023 เวลา 9.30 น. - 16.00 น. ณ คริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ (Nexus Bangkok Church) มีตัวแทนของบรรดาพี่น้องคริสตเตียนจากโบสถ์ต่างๆ ในประเทศไทยที่ใช้คอร์สอัลฟ่าในการประกาศข่าวดีเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนา 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “กระบวนการอัลฟ่ามีผลต่อการขยายคริสตจักรอย่างไร?” และ “ทำไมคริสตจักรต่างๆ จึงนำกระบวนการอัลฟ่าไปใช้” โดยมีศิษยาภิบาลจากคริสตจักรและท่านประธานสังกัดต่างๆ ได้ร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้อัลฟ่าในคริสตจักรของตน ดำเนินการเสวนาโดย อ. นิยม ชาญศิริเมธา รวมถึงมีการบรรยายแบ่งปันพิเศษเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นและมุมมองในปัจจุบันและในอนาคตของบรรดาเยาวชนทั่วโลกที่มีต่อพระเยซูเจ้าและคริสตจักร” โดย คุณ Melissa Theng ผู้อำนวยการอัลฟ่าระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับชาติ และโอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้ให้เกียรติเชิญคุณนิรมล สุขวัฒนางกูร ตัวแทนจากกลุ่มอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ได้ร่วมแบ่งปันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานถึงประสบการณ์การรู้จักอัลฟ่าและการนำกระบวนการอัลฟ่าไปใช้ในวัดคาทอลิกด้วย และในภาคบ่ายมีกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับกระบวนการอัลฟ่าในรูปแบบต่างๆ 5 แบบ ที่ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกเข้ารับฟังตามอัธยาศัย ขอขอบคุณทีมงานอัลฟ่าประเทศไทยที่ได้เชิญพวกเราทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ไปร่วมงานนี้ด้วย ณ โอกาสนี้
 
ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก อัลฟ่าประเทศไทย
 
385269976 841112331348171 2043205028766486309 n

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี