Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ER1

หากท่านอยู่ในระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต คือการรู้จักพระเจ้าและศาสนาคริสต์ ❓
หรือท่านเป็นคริสตชนคนหนึ่ง ซึ่งกำลังแสวงหาความหมายของ “ความเชื่อ” ❓

อัลฟ่าบริบทคาทอลิก เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสำรวจตนเอง เพื่อตั้งคำถาม❓, ค้นหาความหมายของชีวิตและไตร่ตรองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับพระเจ้า

ทีมอัลฟ่า ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ขอเชิญชวนทุกท่านใช้เวลาสั้นๆ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น. พบกันด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ, ความจริงใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting

เริ่มครั้งแรก คืนวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2023 นี้ เป็นต้นไป
**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**

ลงทะเบียนได้แล้วที่ : https://forms.gle/yYwFNio1iHM9odQT8 (หรือสแกน QR Code)

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิกานต์ คำศรี
โทร : 02-681-3835, 083-137-5098 Line ID : nicoluscake
Line OA : @alphacatholic

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี