Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

358060705 600520338874666 701356818723085411 n

ประมวลภาพบรรยากาศค่ายยุวธรรมทูต 2023 หัวข้อ "เดินตามรอยผู้แพร่ธรรม" พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2023 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ติดตามภาพบรรยากาศอื่นๆ ภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ FB : ยุวธรรมทูต HolyChildhood BKK

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี