/home/missionbkk/public_html/templates/30aug182/component.php on line 5
"> คำสอนและพิธีกรรมน่ารู้ ในช่วงการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19

liturgy

พี่น้องที่รัก มีคำถามจากพี่น้องคริสตชนและจากลูกศิษย์ของพ่อเองหลายท่านที่ถามเข้ามา เป็นต้น เรื่องพิธีกรรม คำสอนของพระศาสนจักรต่อการดำเนินชีวิตคริสตชนในสถานการณ์นี้ พ่อจึงขออนุญาตแบ่งปันคำตอบต่อคำถามของพี่น้องคริสตชนหลายๆ ท่านดังนี้ครับ

1. คริสตชนจะได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมพิธีมิสซาวันพระเจ้าหรือวันอาทิตย์ในกรณีใดบ้าง?
ประการแรก พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เป็นรากฐานและส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติทั้งหมดของคริสตชน เพราะเหตุนี้พระศาสนจักรจึงมีความประสงค์ให้คริสตชนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอเป็นข้อยกเว้นได้ (เช่น ความเจ็บป่วย การต้องดูแลเด็กทารก) หรือ ได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อ 2181)

อ่านต่อ...