Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

12 มกราคม
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
พระสงฆ์และมรณสักขี
(1895 – 1944)

     เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1895 และรับศีลล้างบาปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1895 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม และรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส วันที่ 24 มกราคม 1926 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
     ท่านทำงานอภิบาลที่วัดหลายแห่ง นั่นคือ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก, วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก, วัดในเขตเชียงใหม่ และลำปาง , วัดแม่พระเมืองลูร์ด โคราช, และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

     ท่านถูกจับในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ขณะที่ประกอบศาสนกิจที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1941 ในข้อหาเป็นแนวที่ 5 ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ระหว่างอยู่ในคุกที่เรือนจำกลางบางขวางเป็นปีที่สาม ท่านได้ป่วยเป็นวัณโรคเป็นเวลา 9 เดือน และถึงแก่มรณภาพในคุกนั้นเอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1944 รวมอายุ 49 ปี ศพของท่านถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพรก ซึ่งเป็นวัดพุทธที่อยู่ใกล้เรือนจำ หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม พระสังฆราชแปร์รอสจึงได้รับอนุญาตให้นำศพของท่านมาฝังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี