Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/16OCT16
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ฉลองวันแพร่ธรรมสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดงานวันแพร่ธรรมสากล ปี 2016 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรักในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ประกาศข่าวดี บรรดาคณะนักบวช องค์กรคริสตชนต่าง ๆ และคริสตชนผู้สนใจมากมายร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนา การบริจาคซึ่งรวบรวมส่งสันตะสำนักกรุงโรมเพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล

    เริ่มต้นด้วย พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์หมายถึงการเปิดทางให้ผู้มีความเชื่อทุกคนได้เดินผ่านประตูเพื่อรับพระหรรษทานผ่านทางศีลอภัยบาป
     พิธีร่วมจิตใจอธิษฐานภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย
     สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันแพร่ธรรมสากล มีพิธีปฏิญาณตนและรับไม้กางเขนแก่พระสงฆ์-นักบวชที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 8(PRMP) จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น พระสงฆ์ 2 องค์ สังฆานุกร 3 ท่าน ซิสเตอร์ 13 ท่าน บราเดอร์ 2 ท่าน และพิธีการมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัดโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (PMG BKK) มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 14 คน
     หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติ “สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)” โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ต่อด้วย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
     และช่วงบ่าย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

{gallery}net/16OCT16{/gallery}

รูปโดย : คุณวิรุณ ก๊กเครือ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี