Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/18JUNE16
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

"ชีวิตจิตธรรมทูต" โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ (TMS)

   ฝ่ายงานธรรมทูต ร่วมกับอาสาสมัครฆารวาสประกาศข่าวดีประจำวัด สังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1 (PMG BKK เขต 1) ได้จัดให้ความรู้แก่คริสตชน และบุคคลทั่วไป ตามโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานประกาศข่าวดีให้คริสตชนฆราวาส เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

     โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม วิทยากรโดย คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการบ้านเณรคณะธรรมทูตไทย มาบรรยายในหัวข้อ“ชีวิตจิตธรรมทูต” มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 40 ท่าน โดยได้มีการซักถาม ให้ความเห็นระหว่างผู้รับฟัง กับคุณพ่อตลอดการบรรยาย ทำให้เป็นการบรรยายที่มีชีวิตชีวา และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
     คุณพ่อคมทวนฯ ได้อธิบายความหมายของ “ชีวิตฝ่ายจิต” ว่าหมายถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า เป็นเหมือนพระเป็นเจ้า ไม่มีเครื่องหมาย หรือเครื่องมือวัดได้ว่า ชีวิตจิตเติบโตแค่ไหน แหล่งกำเนิดชีวิตจิตคริสตชน คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ยอมสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเพื่อเรา ต้นกำเนิดการมีชีวิตจิตนั้น คือการมีประสบการณ์พื้นฐานธรรมดาของคริสตชน ที่ค่อยๆ กลับกลายเป็นความหมายของชีวิต ในฐานะที่ยอมมอบตนให้ผู้อื่น เหมือนอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพระองค์เองให้กับเรา (เอเฟซัส 5: 1-2)
     คุณพ่อคมทวนฯ ยังได้อธิบายถึงสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EvangeliiGaudium) ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความชื่นชมยินดีที่มาจากพระคริสตเจ้า เราต้องมีความชื่นชมยินดีที่มาจากพระคริสตเจ้าก่อน จึงจะไปประกาศให้กับผู้อื่นได้สุดท้าย คุณพ่อได้ให้แนวทางการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตเบื้องต้น และคำถามเพื่อการไตร่ตรองและใช้เวลากับพระเป็นเจ้าในความเงียบ
     การบรรยายเสร็จสิ้นในเวลาประมาณเที่ยงวัน คุณพ่อคมทวนฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมรับฟัง (ข่าวโดย คุณนิรมล สุขวัฒนางกูร)

{gallery}net/18JUNE16{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี