Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

21 มิถุนายน นักบุญหลุยส์ คอนซากา (1568 – 1591) นักบวช

     ลุยจี บุตรหัวปีของท่านมาร์ควีสแห่งเมืองมานโตวา เกิดที่คาสตีลีโอเน เดลเล สตีวีเอเร ท่านเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวา แต่ไม่สู้มีความอดทนเท่าใดนัก ชอบเล่นและชอบสนุกสนานร่าเริง มารดาของท่าน มาร์ธา ตานา เด คีเอรี ได้สอนลุยจีตั้งแต่เล็กให้เบนชีวิตของตนไปหาพระเจ้า และรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จ

     ลุยจี ได้รับศีลมหาสนิทคร้งแรกจากมือของนักบุญชาร์ลส์ บอโรเมโอ
     ลุยจี ได้พยายามปลูกฝังความชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า พระหรรษทานได้ช่วยท่านให้เป็นนักบุญที่สามารถบังคับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและอุทิศตัวเองทั้งครบให้กับกิจกาสงเคราะห์ ความลับแห่งวีรกรรมของท่านอันนี้คือการสวดภาวนา
     ลุยจี ค่อยๆสนใจในชีวิตนักบวชทีละเล็กละน้อย และเพราะมีความมั่นใจในตัวเอง ท่านได้รับชัยชนะต่ออุปสรรค (คือการขัดขวางไม่ให้เข้าบวชของบิดาของท่าน) โดยยอมสละสิทธิของการเป็นบุตรหัวปีให้แก่น้องชายและได้เข้าบวชในคณะเยซูอิต ขณะที่มีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น มีนักบุญโรแบร์ต แบลลาร์มิน เป็นคุณพ่อวิญญาณ
     ลุยจี ได้พยายามอุทิศตัวเองให้กับการศึกษาเล่าเรียน การสวดภาวนาและความรักเมตตา มุ่งมั่นอยากจะไปทำงานแพร่ธรรมและเป็นมรณสักขี ที่สุด โอกาสที่ลุยจีรอคอยก็มาถึง แต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากที่ท่านได้เคยใฝ่ฝันไว้คือ ได้เกิดมีโรคระบาดขึ้นและท่านได้อุทิศตัวเองช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคระบาดนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนที่สุดตัวท่านเองก็พลอยติดโรคนี้ด้วย และก็ได้สิ้นใจเพราะโรคระบาดนี้
     ลุยจี เป็นนักสอนคำสอนให้กับเด็กๆ เอาใจใส่ต่อคนจนและคนป่วย พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ท่านเป็นแบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของเยาวชนที่ต้องการเจริญชีวิตความเชื่อของตนเองในพระคริสตเจ้า
     ลุยจี เป็นเด็กหนุ่มที่ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้ที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เรียกร้องให้บรรดาเยาวชนในสมัยของเราได้มีคุณสมบัติประการนี้ด้วย
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้บรรดาเยาวชนได้แลเห็นความสำคัญของการเป็นผู้มีใจกว้าง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความกล้าหาญของนักบุญหลุยส์ คอนซากา เพื่อนำไปปฏิบัติตาม
2.ขอให้เราได้เรียนรู้จากนักบุญหลุยส์ คอนซากา ให้สามารถเอาชนะการล่อลวงชักจูงไปในทางที่ไม่ชอบและเอาชนะการยอมอ่อนข้อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยเถิด
3.ขออย่าให้รูปแบบของบรรดานักบุญถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงของท่านเหล่านั้น
4.ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้จักค่านิยมสิ่งใหม่ๆของชีวิต ซึ่งมาจากบรรดานักบุญที่เป็นเยาวชนด้วย
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 231-232)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี