Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

23 เมษายน นักบุญ ยอร์จ (ศตวรรษที่ 4) มรณสักขี

     ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 แล้ว ที่เมืองลิดดา ในประเทศปาเลสไตน์ ได้มีวัดที่สร้างขึ้นบนหลุมฝังศพของนักบุญยอร์จ และได้กลายเป็นสถานที่ที่พวกนักแสวงบุญไปแสวงบุญกันมาก การเคารพให้เกียรตินักบุญมรณสักขีผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ ได้เป็นที่แพร่หลายมากทั้งในพระศาสนจักรตะวันตกและพระศาสนจักรตะวันออก

     ตามที่เล่าสืบต่อกันมาว่า นักบุญยอร์จ ได้เป็นทหารที่ได้รบสู้กับมังกรและได้รับชัยชนะซึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับชัยชนะที่เหนือพิธีบวงสรวงต่างๆ ของชาติมนุษย์ และเพราะเรื่องเล่านี้เองที่ได้มีส่วนทำให้ท่านมีชื่อเสียงขึ้นมา รัฐจอร์เจียก็ได้เอาชื่อของท่านไปใช้ รวมทั้งยังมีอีกหลายๆเมืองในหลายๆประเทศที่ได้นำชื่อของท่านไปใช้ และทหารบางเหล่าก็ได้เคารพให้เกียรติท่านเป็นองค์อุปถัมภ์
     พระสังคายนาวาติกันที่ 2 และพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 (ที่องค์การสหประชาชาติ) ใช้ประณามการทำสงครามในทุกรูปแบบ แต่ตรงข้ามให้เราได้ช่วยกันเสริมสร้างสันติภาพ
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้มนุษย์ทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นประณามและต่อสู้กับสงคราม
2. ขอให้มนุษย์ทุกคนได้รู้จักร่วมมือกันในการส่งเสริมสันติภาพในทุกรูปแบบและทุกวิถีทาง
3. ขอให้พิธีมิสซาจงเป็นท่อธารแห่งความพยายามของเราในอันที่จะส่งเสริมสันติภาพ
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 137-138)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี