Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

8 มีนาคม นักบุญยอห์น แห่งพระเจ้า (1495 – 1550) นักบวช

     ยอห์น ชูดาด เป็นชาวโปรตุเกส ทีแรกเป็นคนเลี้ยงสัตว์ ต่อมาก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นกสิกร ทหาร กรรมกร และคนขายหนังสือ

 

     ท่านาได้เป็นพยานที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งถึงความรักเมตตาของคริสตชน ที่เมืองกรานาดา ในประเทศสเปน ท่านได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นแห่งหนึ่งสำหรับคนจน ทั้งๆที่เวลานั้นท่านไม่มีอะไรเลย ทั้งไม่มีคนช่วยท่านด้วย ความวางใจในพระญาณสอดส่อง และความรักตามประสาคริสตชน ได้ทำให้ท่านสามารถทำงานนี้ และต่อมาก็มีมิตรสหายจำนวนหนึ่งได้ช่วยกันวางรากฐานคณะ “ผู้พยาบาล” หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า “ฟาเต – เบเน – ฟราแตลลี” อันเป็นคำเตือนสำหรับพวกเขาให้ทำความดีอยู่เสมอ
     ท่านได้เอาใจใส่รักษาเป็นต้นคนป่วยทางสมอง และท่านได้เริ่มใช้วิธีการบางอย่างทาง “จิตแพทย์บำบัด” สมัยใหม่ด้วย ท่านเชื่อว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตใจได้ก่อน ต่อไปการรักษาทางร่างกายก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเข้า ท่านได้แยกคนป่วยที่เป็นโรคติดต่อจากคนป่วยอื่นๆ ท่านได้รักษาคนป่วยทีละคนตามโรคของตน และได้ปรนนิบัติทุกคนด้วยความน่ารักและด้วยความอดทน เป็นต้นคนป่วยทางสมอง
     งานของท่านเป็นการเตือนสติผู้รับผิดชอบต่อสังคมทั้งหลาย ที่ทำท่าจะไม่ยอมรับพวกปัญญาอ่อน หรือคนป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้ตระหนักว่า เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยบรรเทาผู้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากทุกคน
2. ขอให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกว่า คนทีสังคมไม่ต้องการ ก็ต้องการความช่วยเหลือของพวกเขาเหมือนกัน
3. ขอให้เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ทนทุกข์ยากลำบากด้วยกำลังทรัพย์และด้วยกำลังใจ
4. ขอให้เราได้สวดอุทิศให้ผู้ที่ทนทุกข์ยากลำบากเสมอๆ
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม, 1985, หน้า 89-90)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี