Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

8 กุมภาพันธ์ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา (1869 – 1947)

     นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน

     เมื่อสถานการณ์การเมืองบีบบังคับ ทำให้นายของบาคีตากลับไปประเทศอิตาลี ที่บ้านของกัลลิสโต บาคีตามีความสุขดีแม้จะคิดถึงครอบครัวที่ซูดาน แต่ก็ถูกดูหมิ่นเพราะเป็นทาสผิวดำ เธออยู่ที่เซียนีโก (Zianigo) ใกล้มีราโน เวเนโต ค.ศ. 1888 ที่สุดบาคีตาอยู่ในความดูแลของซิสเตอร์คานอสเซียน ที่เวนีซ ทำให้บาคีตารู้จักพระเจ้า ซึ่งตั้งแต่เด็กๆ เธอเคยคิดแล้วว่า “ใครสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ ใครเป็นผู้สร้างสิ่งงดงามเหล่านี้ ลูกอยากรู้จักพระองค์ อยากนมัสการพระองค์”
     หลังจากเป็นคริสตังสำรองหลายเดือน วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1890 เธอได้รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก ชื่อ โยเซฟิน เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า “เพิ่ม” เธอดีใจมาก กล่าว ณ ที่รับศีลล้างบาปว่า “ที่นี่ ลูกเป็นลูกสาวของพระเจ้าแล้ว” นายต้องการให้บาคีตากลับมารับใช้ตนดังเดิม แต่บาคีตาตัดสินใจเข้าบวชเป็นซิสเตอร์คณะคานอสเซียน ใน ค.ศ. 1893 จึงมีคดีต้องให้ศาลตัดสิน แต่บาคีตาชนะคดี เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอมีอิสระ และได้ถวายตัวแด่พระเจ้าตลอดไป ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1896
     ตลอดเวลา 50 ปี เธออยู่ในอาราม ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น งานในครัว เย็บปักเสื้อผ้า เฝ้าประตู เธอรับใช้ด้วยความสุภาพ รอยยิ้ม เด็กๆ รักเธอ บรรเทาใจคนจน และสอนให้คนรักพระเจ้า เธอมักกล่าวว่า “จงเป็นคนดี รักพระเจ้า และสวดให้คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ วิเศษจริงๆ คือต้องรู้จักพระเจ้า”
     เธอกล่าวว่า “หากฉันพบคนค้าทาสที่ลักพาตัวฉัน หรือแม้พบคนที่ได้ทรมานทารุณกับฉัน ฉันจะคุกเข่า จูบมือของเขา เพราะถ้าไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ ฉันคงไม่ได้เป็นคริสตชน และไม่ได้เป็นนักบวช”
     เมื่ออายุมากขึ้น เธอไม่สบาย ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ใครมาเยี่ยมก็จะยิ้มต้อนรับ เธอสิ้นชีวิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 (อายุ 78 ปี) ในคอนแวนต์ที่สกีโอ (Schio – เมืองในจังหวัดวีเชนซ่า แคว้นเวเนโต ภาคเหนือของอิตาลี) บรรดาซิสเตอร์ที่ล้อมรอบได้ยินเธอพูดก่อนสิ้นใจว่า “ข้าแต่พระแม่มารีย์ ข้าแต่พระแม่มารีย์” หลายพันคนที่ภาวนาขอเธอช่วย ต่างได้รับพระพร
     สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 แต่งตั้งเธอเป็นบุญราศี วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 และแต่งตั้งเป็นนักบุญ วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2000 เป็นนักบุญองค์แรกและองค์อุปถัมภ์ของประเทศซูดาน วันระลึกถึงคือ 8 กุมภาพันธ์ หรือ 8 ธันวาคม
ที่มา : http://www.cmdiocese.org/th/cate/171-5minute/1791-1

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี