Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

19 ตุลาคม
นักบุญยอห์น แห่ง เบรเบิฟ
และ นักบุญอิสอัค โยเกอ
(ศตวรรษที่ 17)
พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

     วันนี้พระศาสนจักรของทวีปอเมริกาเหนือระลึกถึง “นักบุญมรณสักขีชาวแคนาดา” ประมาณเกือบร้อยปีหลังจากที่ได้ค้นพบประเทศแคนาดาแล้ว พวกฝรั่งเศสได้เดินทางมาที่ประเทศแคนาดา สำหรับจะตั้งประเทศฝรั่งเศสใหม่ และได้มีธรรมทูตคณะเยสุอิตติดตามมาด้วย พวกธรรมทูตเหล่านี้ได้เดินทางมาเพื่ออุทิศตัวเองช่วยเหลือชาวพื้นเมือง โดยการประกาศพระวรสารและช่วยป้องกันพวกเขาจากพวกวายร้ายชาวยุโรป

และเนื่องจากว่าผลประโยชน์ขัดกันระหว่างชาวอังกฤษ – ชาวฮอลันดาพวกหนึ่ง กับชาวฝรั่งเศสอีกพวกหนึ่ง พวกชนชาวเผ่าอินเดียนแดงจึงได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ นักบวชเยสุอิต 8 คน ที่ทำงานอยู่กับพวกเผ่าฮูรอน (ในท้องที่ซึ่งในขณะนี้เป็นเขตแบ่งระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้ถูกสังหารหมู่ในระหว่างปี 1642 และ 1649 จากน้ำมือของคนพื้นเมืองเผ่าหนึ่ง ที่พวกชาวผิวขาวได้ช่วยติดอาวุธให้ พวกชาวผิวขาวเหล่านี้ซึ่งแลเห็นศาสนาเหมือนกับแลเห็นควันไฟในนัยน์ตาของตนเอง จึงจำเป็นที่จะต้องจะต้องขจัดควันไฟนี้ทิ้งเสีย
พวกนักบวชเยสุอิตที่ถูกสังหารหมู่นี้ที่เป็นชาวแคนาดาก็มีคุณพ่อยอห์น แห่ง เบรเบิฟ คุณพ่อแอนโทนี่ ดาเนียล คุณพ่อชาร์ลส์ การ์นีเอร์ คุณพ่อนาตาล ชาบาเนล และบราเดอร์ กาเบรียล ลาลเลอมางท์ และที่เป็นชาวอเมริกันก็มี คุณพ่ออิสอัค โยเกอ คุณพ่อยอห์น เดอ ลา ลางเดอ และบราเดอร์ เรนาโต กูปิล
วันที่ 19 ตุลาคมนี้ เป็นวันที่ระลึกถึงการถูกฆาตกรรมของคุณพ่ออิสอัค โยเกอ และคุณพ่อยอห์น เดอ ลา ลางเดอ ที่เมืองโอรีสวิลล์ในมลรัฐนิวยอร์ก ปี 1647
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่า การพลีกรรมจะช่วยทำให้การแพร่ธรรมของเราบังเกิดผล
2. ขให้เราอย่าได้อายที่จะประกาศพระวรสารต่อหน้าคนรวยและคนที่มีอำนาจ
3. ขออย่าให้ความร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทองทำให้เมล็ดแห่งพระวาจาต้องอับเฉาเหี่ยวแห้งไป
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985 หน้า 434-435)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี