Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02SEP17PMG
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการคืนสู่เหย้า ชาว PMG

(อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด) ปี 2017

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดงานคืนสู่เหย้า ชาว PMG ปี 2017 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม มีผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีฯ เข้าร่วมงานจำนวน 47 คน บราเดอร์ ช่วยงาน 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน

     09.00 น. เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิดงานโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ในบทพระวรสารนักบุญมัทธิว 28:16-20 ซึ่งเป็นคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าบรรดาศิษย์เป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศข่าวดี
     10.00 น. พบปะคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย คุณพ่อได้ให้แง่คิดในการเป็นศิษย์พระคริสต์ เพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยาน และมีความกระตืนรือร้นในการประกาศข่าวดีใหม่แก่คนรอบข้าง
     เรื่อง 15 โรคร้ายในการทำงานรับใช้พระศาสนจักร ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน คือ 1.รู้สึกว่าตนเองเป็นอมตะ 2.โรคพลังเหลือเฝือ ขยันเวอร์ 3.โรคจิต-วิญญาณแช่แข็ง 4.โรคจอมวางแผน 5.โรคความร่วมมือต่ำ 6.โรคอัลไซเมอร์ทางจิตใจ 7.โรคชอบแข่งขันและทะนงตน 8.โรคจิตเสื่อม 9.โรคซุบซิบนินทาและพูดพล่าม 10.โรคบูชาผู้นำ 11.โรคเมินเฉยต่อคนอื่น 12.โรคหน้าเศร้าเหมือนกลับจากงานศพ 13.โรคชอบกั๊ก รอเวลา ผลัดวัน 14.โรคสังคมปิด 15.โรคหวังผลประโยชน์ทางโลกและชอบแสดงออกให้คนรู้
     13.00 น. คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ บรรยายในหัวข้อ “ติดอาวุธด้านพระวาจา เพื่อประกาศข่าวดี” ก่อนที่คริสตชนจะออกไปประกาศข่าวดี จะต้องมีความรู้ในพระคัมภีร์ที่ถูกต้องชัดเจน และมีความกล้าหาญ เพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานแก่คนต่างศาสนาได้รับความรอดพ้น ซึ่งการที่เราได้รับความรอดพ้นนี้ เป็นพระพรจากพระบิดา เป็นของประทานจากพระเจ้า อาศัยความเชื่อ ความศรัทธานต่อพระเยซูเจ้า ไม่ได้เป็นความสามารถของเราเอง เพื่อที่เราจะได้ไม่โอ้อวดตนเองได้

     15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยสามเณราลัยแสงธรรม โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เป็นประธานฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสามเณราลัย ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ และส่งสามเณรมาเล่นดนตรี ในพิธีฯ ให้กับงานนี้
ข่าวโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ

ประมวลภาพ

{gallery}net/02SEP17PMG{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี