Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/15-16JULY17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส

ประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (ปีที่ 9)

ครั้งที่ 5/5

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2017 (PMG BKK ปีที่ 9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
     การอบรมฯ ครั้งที่ 5จัดขึ้นในวันเสาร์– วันอาทิตย์ที่ 15-16กรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน24ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 1 ท่าน

วันเสาร์ที่ 15กรกฎาคม 2017
     ช่วงเช้า อบรมหัวข้อ “งานสังคมกับการประกาศข่าวดี”โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสต์ศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในบทที่ 4 ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ คือ พระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน ดังที่พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ รักและรับใช้อยู่เคียงข้างคนจน
     ช่วงบ่าย ออกภาคสนาม แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
1. กลุ่มนักบุญอันนา ภาคสนามที่ชุมชนคลองเตย
2. กลุ่มนักบุญยอห์น บัปติสต์ ภาคสนามที่โรงพยาบาลจุฬาฯ
3. กลุ่มนักบุญเกรกอรี่ ภาคสนามที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4. กลุ่มนักบุญยอห์น อัครสาวก ภาคสนามที่สถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง
5. กลุ่มนักบุญเทเรซา ภาคสนามที่ซอยเปโตร 12, 14, 16 จ.นครปฐม
     ช่วงเย็น หลังจากกลับจากภาคสนาม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันประมวลสิ่งที่ได้รับจากออกไปภาคสนาม โดยมีคำถามให้ไตร่ตรองคือ 1.อะไรเป็นอุปสรรคของการออกไปทำงานครั้งนี้ 2.มีแนวทางแก้ไขอุปสรรคครั้งนี้อย่างไร? 3.ประโยชน์ที่ฉันได้รับ? 4.ข้อเสนอแนะ (ถ้าเราเข้าไปแล้ว มีอีกกลุ่มจะเข้าไป เราจะแนะนำเขาอย่างไร?) 5.ประสบการณ์ที่ฉันได้รับ 6.ฉันจะทำงานประกาศข่าวดีต่อไปได้อย่างไร เมื่อกลับไปยังวัดของตนเอง
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม
     สรุปการอบรมโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ก่อนที่เราจะออกไปประกาศข่าวดี เราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ประสงค์ เราจะมีประสบการณ์ และเราจะไม่พบพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้าเลย หากชีวิตของเราราบเรียบ ไม่เคยผ่าฟันอุปสรรค เพราะฉะนั้น จุดสำคัญของชีวิตคริสตชนคือ ผ่านไม้กางเขนสู่แสงสว่าง
     11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการอบรมฯ โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้เข้าอบรม PMG BKK ปีที่ 9 ได้มีพลังกลับไปช่วยงานในเขตวัดของตนอย่างดี

ข่าวโดย... แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ
หมายเหตุ:ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตรในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก
จากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

{gallery}net/15-16JULY17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี