Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-23JULY17day1
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-23JULY17day2
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-23JULY17day3
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2017

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต จัดโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ ห้องเรียนต้นแบบ ตามพระสมณสาส์น Laudato Si” วันที่ 21-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ ในปีนี้มียุวธรรมทูตจำนวน 120 คน จาก 14 โรงเรียน และคุณครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ทีมงาน 8 คน

      วันที่ 1 (21 ก.ค.) เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดแบบ Bibliodramaจากนั้นคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ปฐมนิเทศยุวธรรมทูต ในเรื่องของการอยู่ค่ายฯ ตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ ให้เด็กๆ ให้เกียรติกันและกัน จากนั้นได้รับการอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต 

     ช่วงบ่าย มีกิจกรรมฐาน 4 ฐาน 1.รู้2.รัก 3.รับใช้ 4.ก้าวไปด้วยกัน ทั้ง 4 ฐานจะเชื่อมโยงและปลูกฝังให้ยุวธรรมทูตรักษ์สิ่งสร้างของพระ เพื่อที่พวกเขากลับไปยังโรงเรียนแล้วสามารถบอกต่อเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้
     ช่วงเย็น พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสมหมายเป็นประธานในพิธีฯ

     วันที่ 2 (22 ก.ค.)นำยุวธรรมทูตออกไปเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบ และเดินศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ(บางปู)ฯ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า ระหว่างทางที่เดินศึกษาธรรมชาติเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน สัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในนั้น ทำให้เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก
     ช่วงบ่าย หลังจากกลับจากบางปูแล้ว มีการรวมกลุ่มแยกตามโรงเรียน คิดโครงการที่เกี่ยวกับการรักษ์สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
     ช่วงค่ำ เมื่อช่วยกันคิดโครงการที่จะกลับไปทำในโรงเรียนแล้ว มีตัวแทนแต่ละโรงเรียนมานำเสนอโครงการของตัวเอง อาทิเช่น โครงการสมุดมือสอง ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โครงการเก็บขยะแลกเงิน ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย), โครงการธรรมชาติรักเรา เรารักธรรมชาติ ของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เป็นต้น

     วันที่ 3 (23 ก.ค.)ภาวนาเช้า เวลา 07.00 น. ที่สนามหญ้าหน้าวัดน้อยลาซาล แบ่งกลุ่มกันอ่านและแบ่งปัน พระวาจาของพระเป็นเจ้า
     ช่วงเช้า ยุวธรรมทูตพบจิตตาธิการฯ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ในหัวข้อ “รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน” บทบาทของผู้นำยุวธรรมทูตต้องกลับไปบอกต่อเพื่อนๆ
     ต่อจากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดค่ายผู้นำฯ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็นประธานฯ ในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับยุวธรรมทูตที่ร่วมค่ายฯ

ประมวลภาพ

วันแรก (วันศุกร์ที่ 21 ก.ค 60)

{gallery}net/21-23JULY17day1{/gallery}

วันที่สอง (วันเสาร์ที่ 22 ก.ค 60)

{gallery}net/21-23JULY17day2{/gallery}

วันสุดท้าย (วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค 60)

{gallery}net/21-23JULY17day3{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี