Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/01-02JULY17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส

ประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (ปีที่ 9)

ครั้งที่ 3/5

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2017 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
     การอบรมฯ ครั้งที่ 3จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2กรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 26 ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 2 ท่าน

 

วันเสาร์ที่ 1กรกฎาคม
     ช่วงเช้า อบรมหัวข้อ “เอกสารพระศาสนจักร” โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัยเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าอบรม ดูภาพยนตร์เรื่อง MISSION บางส่วน ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายอยากที่จะเป็นธรรมทูตการเผยแพร่ข่าวดี
     ช่วงบ่าย อบรมหัวข้อ “ชีวิตจิตธรรมทูต” ครั้งที่ 1 โดย คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ หัวข้อที่หนึ่ง พูดถึงวิถีแห่งการเป็นศิษย์ การสร้างพลังใจของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า โดยมีพระองค์เป็นแบบอย่าง เราถูกเลือกแล้ว ตั้งแต่เราได้รับศีลล้างบาปไม่ใช่วิถีของเราแต่เป็นวิถีของพระเป็นเจ้า
     “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา (มธ 16:24)” ในประโยคที่ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา”คือเราต้องรู้ว่าเราจะติดตามใคร ถ้าเราจะติดตามพระเยซูเจ้า เราต้องรู้จักพระองค์เป็นอย่างดีเราถึงจะประกาศข่าวดีให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ เรามนุษย์นั้นอ่อนแอ เราจึงต้องพึ่งพาพระเป็นเจ้า และยึดพระองค์ให้เป็นที่มั่น เป็นที่พึ่งพิงของเรา หากปราศจากพระองค์แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยและเราต้องมีประสบการณ์กับพระองค์เสียก่อนเราจึงสามารถประกาศพระองค์ให้กับเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อ พี่น้องที่รอคอยข่าวดี ได้อย่างแท้จริง

     ช่วงเย็นอบรมหัวข้อ “นำความเชื่อลงสู่ชีวิต” โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัยกระบวนการประกาศข่าวดี 1.กระบวนการสร้างมนุษยสัมพันธ์2.กระบวนการให้คำปรึกษาเมื่อเรารู้จักกับคนที่เราไปเยี่ยมแล้ว เมื่อเขาเริ่มเปิดใจให้กับเรา อาจจะปรึกษาเราในบางเรื่อง 3.แนวทางการนำความเชื่อลงสู่ชีวิตเป็นแนวทางที่ใช้ความเชื่อคริสตชน เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า และในการตอบคำถามทางความเชื่อ รวมทั้งยืนยันความเชื่อของตน ต่อบุคคลต่างศาสนา เช่น เชื่อเรื่องชีวิตอย่างไร เชื่อเรื่องความตายอย่างไร
     เราควรเตรียมความพร้อมให้ตนเอง เช่น แสวงหาความรู้ทางศาสนาผ่านทางพระคัมภีร์, คำสอน, การรับการอบรมต่างๆ ,สอบถามจากพระสงฆ์
     เมื่อพบปะกับพี่น้องต่างศาสนา หากไม่มั่นใจอย่าพึ่งเร่งรีบในการตอบคำถามทางศาสนา, ยืนยันความเชื่อของตนเอง แต่ให้ความเคารพต่อความเชื่อของคนอื่น

วันอาทิตย์ที่ 2กรกฎาคม
อบรมหัวข้อเรื่อง “ชีวิตจิตธรรมทูต” ครั้งที่ 2 โดย คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ”หัวข้อที่สองชีวิตแห่งการติดตามคือเราตามหลังของพระเยซูเจ้าเมื่อเราเห็นกางเขน เราจะเห็นความรัก ความเมตตาของพระเป็นเจ้า ที่ทรงให้อภัยยกบาปของเราผ่านทางความตายขององค์พระเยซูเจ้า
     หัวข้อสุดท้าย การเป็นศิษย์แท้ของพระคริสตเจ้าคืออะไร? รู้จักและมีประสบการณ์กับพระเป็นเจ้า ความเชื่อที่ขาดกิจการเป็นความเชื่อที่ตายแล้ว คือการที่เชื่อและปฏิบัติในสิ่งที่เชื่อ เช่นพระเยซูเจ้าสอนให้เรารักกัน แต่เรามีความเกลียดชัง เอารัดเอาเปรียบกัน นั่นเป็นความเชื่อที่ขาดกิจการ

ข่าวโดย... แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ
หมายเหตุ: อบรมครั้งที่ 4 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

{gallery}net/01-02JULY17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี