Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/03-04JUNE17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส
ประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (ปีที่ 9)
ครั้งที่ 1/5

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2017
     จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ซึ่งการอบรมฯ นี้ มีทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเริ่มเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
     เริ่มการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน ค.ศ. 2017 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 25 ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 4 ท่าน

 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน

     ช่วงเช้า เริ่มการอบรมในหัวข้อ “พิธีกรรมกับการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
     คุณพ่อสอนให้เห็นถึงคุณค่าสำคัญของพิธีกรรมที่เราได้ฉลองความรักของพระ และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รับพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า และถ้าเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพิธีกรรม เราก็เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า พระองค์จะเป็นพลังให้กับเรา
     ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 10 เหตุผลที่เราต้องเข้าร่วมมิสซาวันอาทิตย์? เพื่อเราจะได้ไปประกาศข่าวดีกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
     และเราจะได้มีความพร้อมในการช่วยงานวัด ในด้านพิธีกรรม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มพิธีมิสซา

     ช่วงบ่าย อบรมหัวข้อ “เทววิทยาการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เทววิทยา มี 3 ส่วน 1.พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของเทววิทยา เช่น เรื่องของพระตรีเอกภาพ ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอน และเทววิทยางานแพร่ธรรม เรื่องคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า 2.ธรรมประเพณี หมายถึง เรื่องราวที่พระศาสนจักรสอนต่อกันมา โดยไม่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ เช่น แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา เช่น การล้างมือในมิสซา หลังจากรับเครื่องถวายบูชา เพื่อชำระล้างจิตใจ คุณพ่อของผู้ประกอบพิธีให้บริสุทธิ์ 3.อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เช่น พระสมณสาสน์ ต่างๆ ของพระสันตะปาปา

     ช่วงค่ำ อบรมหัวข้อ “การสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้น” โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และอาจารย์รุ่งนภา สัตยารัฐ มนุษยสัมพันธ์เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการประกาศข่าวดี เช่น ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ยิ้มง่าย, มองโลกในแง่ดี, เป็นฝ่ายที่เริ่มต้นทักทาย, แสดงออกด้วยท่าทางที่เป็นมิตร, เป็นผู้ฟังที่ดี, การสร้างความประทับใจแรกพบ เป็นสิ่งสำคัญในการออกไปประกาศข่าวดี โดยที่ในพระคัมภีร์การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้าได้มีบันทึกไว้อยู่แล้ว เช่น ศักเคียส (ลูกา 19:1-20) พระเยซูเจ้ามองขึ้นไปบนต้นไม้ ให้ความสนใจและเรียกชื่อศักเคียสได้อย่างถูกต้อง และให้โอกาสกับศักเคียสที่เป็นคนเก็บภาษี ที่มีแต่คนรังเกียจ โดยการไปทานอาหารที่บ้านของเขา และมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองของศักเศียสหลังจากที่พบกับพระองค์ โดยการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทุกคนที่เขาโกงมา

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน
     อบรมหัวข้อเรื่อง “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ สอนความรู้และความเข้าใจในความจริงของพระเจ้า ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ก่อนที่จะไปประกาศข่าวดี ให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความแม่นยำในเนื้อหาและความจริงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ถ้าเรามีความแม่นยำแล้ว เราสามารถที่จะไปประกาศข่าวดีอย่างมั่นใจ และน่าเชื่อถือ

ข่าวโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ

หมายเหตุ: ครั้งที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 มิถุนายน ค.ศ. 2017

ประมวลภาพ

{gallery}net/03-04JUNE17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี