Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/08-10MAY17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

การสัมมนาครูจิตตาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017
วันจันทร์-พุธที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม

     แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรมฯ แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลฯ และแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ "AMORIS LAETITIA ความปิติยินดีแห่งความรักพระสมณลิขิตเตือนใจเกี่ยวกับความรักในครอบครัว" ในวันจันทร์-พุธที่ 8-10 พฤษภาคม 2017 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุณครูในกลุ่มงานนี้ได้เพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะข้อคำสอนและเอกสารของพระศาสนจักร ซึ่งในปีนี้จะศึกษาเกี่ยวกับพระสมณสาส์นAMORIS LAETITIA ความปิติยินดีแห่งความรักพระสมณลิขิตเตือนใจเกี่ยวกับความรักในครอบครัวและเพื่อครูจิตตาภิบาล ครูผู้นำยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล ประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาใหม่
     อนึ่ง การสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายเพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ และเพิ่มพูนจิตตารมณ์ในกลุ่มงานของยุวธรรมทูต, กองหน้าร่าเริง, พลศีล และ Y.C.Sและรับรู้งานหรือกิจกรรม โครงการของแต่ละกลุ่มงาน

วันแรก วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2017
     เริ่มต้นด้วย พระสมณสาส์นAMORIS LAETITIA ความปิติยินดีแห่งความรักพระสมณลิขิตเตือนใจเกี่ยวกับความรักในครอบครัวและช่วงบ่ายหัวข้อ “AMORIS LAETITIAin our School” โดยคุณพ่อวัยพรต พุฒสา, OMI
     พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุขุม กิจสงวน
     ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. หัวข้อ ทิศทางการอภิบาลเยาวชน โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จบด้วยการภาวนาจากใจสั้น ๆ และร่ำลาราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2017
     หัวข้อ “บทบาทจิตตาภิบาลในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
     ต่อด้วย หัวข้อ “จิตตารมณ์ยุวธรรมทูตและการดำเนินงาน” โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
     ช่วงบ่าย หัวข้อ “จิตตาภิบาลกับการอภิบาลนักเรียน” โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
     ช่วงเย็น “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พิธีกรรมทางศาสนา” โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

วันสุดท้ายวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017
     เริ่มต้นด้วย จิตตารมณ์องค์กรกองหน้าร่าเริง-องค์กรพลศีล โดยคุณครูสมฤทัย ศรจิตติต่อด้วยจิตตารมณ์องค์กร Y.C.S. โดย คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน
     ประชุมวางแผนดำเนินงาน เพื่อให้เกิดงานแพร่ธรรมในทุกกลุ่มองค์กร ทั้งงานจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล และนำเสนอโครงการที่คิดไว้ร่วมกัน
     จากนั้นเป็น พิธีบูชาขอบพระคุณและรับเกียรติบัตร ประธานพิธีโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ด้วยบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น ที่พระคุณเจ้าให้ความสำคัญและเดินทางมาปราศรัยกับคุณครู และให้กำลังใจสำคัญในงานแพร่ธรรมนี้ (ข่าวโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ)

ประมวลภาพ

{gallery}net/08-10MAY17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี