Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

 

ชุมนุมยุวธรรมทูตเขต 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

                วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ แผนกคำสอนกรุงเทพฯ ร่วมกับจิตตาภิบาลเขต 4 จัดกิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ในงานชุมนุมยุวธรรมทูต หัวข้อ "รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน" ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร) โดยมีคุณครูและนักเรียนคาทอลิกจำนวน 168 คน จาก 6 โรงเรียน เวลา 9.30-15.30 น.

                กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อเน้นให้เด็ก ๆ รู้จักตัวตนและบทบาทของตัวเองในการเป็นยุวธรรมทูต เพราะคุณพ่อเน้นว่า เด็กนักเรียนคาทอลิกทุกคนที่มีอายุ 14 ลงมา พวกเขาคือยุวธรรมทูต

                จากนั้นเป็นกิจกรรมฐาน 4 ฐาน ได้แก่ รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน โดยอาศัยกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกพระวาจา เรื่องราวของนักบุญ และกิจกรรมภาคสนามในฐานรับใช้ และก้าวไปด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                13.00 น. พิธีมิสซาปิด โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (วัดลำไทร) บทเทศน์คุณพ่อเน้นให้ยุวธรรมทูตมีชีวิตที่ยึดติดกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ชีวิตคริสตชนอยู่ได้ ไม่ใช่ค่านิยมภายนอก หรือกระแสสังคม แต่ชีวิตฝ่ายจิต เป็นต้นการภาวนา การร่วมมิสซา การเป็นจิตอาสา เป็นต้นเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตคริสตชนก้าวหน้าไป และเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนจักร ด้วยกระแสเรียกที่พวกเขาได้รับ และเลือกฟังเสียงของพระเป็นเจ้า

                จบด้วยตัวแทนยุวธรรมทูตกล่าวขอบคุณคุณพ่อและทีมวิทยากรทั้ง 4 ท่าน และถ่ายภาพร่วมกันในพิธีมิสซาส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในพิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำร้องเพลง ร่วมกลุ่มนักขับประมาณ 7-8 คน  ผู้อ่านบทอ่าน เด็กช่วยมิสซา และมีคุณครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ นับเป็นบรรยากาศแห่งความรักศรัทธาในแบบที่เด็ก ๆ ได้ร่วมใจกันมอบถวายแด่พระองค์

ข่าวโดย... สุรัสวดี หงส์วงค์

ประมวลภาพ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี