Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

imageedit 14 2915187506

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มงานวิถีชุมชนวัด เขต 6 และเขต 4 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระวาจา การตอบคำถาม วาดภาพระบายสี การอ่านพระคัมภีร์ และเล่นเกมส์ความรู้เกี่ยวกับคาทอลิกเบื้องต้น ในโอกาสฉลองเสกวัดใหม่ ณ วัดแม่พระรับสาร โรจนะ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และเข้าใจถึงบทบาทของการเป็นธรรมทูตมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายช่วงวัย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีการมอบของขวัญเล็กน้อยให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย