Get Adobe Flash player

0003

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมคอร์สอัลฟ่า ครั้งที่ 10 หัวข้อ พระศาสนจักร / ชุมชนศิษย์พระคริสต์คืออะไร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก