Get Adobe Flash player

0014

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมคอร์สอัลฟ่า ครั้งที่ 8 หัวข้อ ฉันจะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดยคอร์นี้จัดจำนวน 10 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอัลฟ่า 2019