Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

M1

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) จำนวน 3 ท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสและให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนบางแก้ว ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบางแก้ว จ. อ่างทอง ตามคำเชิญของคุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง ภายในงานมีการจับฉลากเพื่อมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ประจำอยู่ในชุมชน อีกทั้งได้ร้องเพลงส่งความสุขให้ด้วย ขอขอบคุณคุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ที่ได้เชิญพวกเราออกไปจัดกิจกรรม สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ด้วย

ติดตามภาพบรรยากาศอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://bitly.ws/3723z