Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

liturgy

พี่น้องที่รัก มีคำถามจากพี่น้องคริสตชนและจากลูกศิษย์ของพ่อเองหลายท่านที่ถามเข้ามา เป็นต้น เรื่องพิธีกรรม คำสอนของพระศาสนจักรต่อการดำเนินชีวิตคริสตชนในสถานการณ์นี้ พ่อจึงขออนุญาตแบ่งปันคำตอบต่อคำถามของพี่น้องคริสตชนหลายๆ ท่านดังนี้ครับ

1. คริสตชนจะได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมพิธีมิสซาวันพระเจ้าหรือวันอาทิตย์ในกรณีใดบ้าง?
ประการแรก พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เป็นรากฐานและส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติทั้งหมดของคริสตชน เพราะเหตุนี้พระศาสนจักรจึงมีความประสงค์ให้คริสตชนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอเป็นข้อยกเว้นได้ (เช่น ความเจ็บป่วย การต้องดูแลเด็กทารก) หรือ ได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อ 2181)

อ่านต่อ...