Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 หัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครฯ ประกาศข่าวดีฯ (PMG BKK) และคริสตชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2019 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน