Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

0071

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2019 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก จัด โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2019 ครั้งที่ 5/5 (ปีที่ 11)
- อบรมในเรื่องศาสนสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

- ลงภาคสนาม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
1.สถานสงเคราะห์พระประแดง
2.ชุมชนเผ่าลั้วะ (วัดศาลาแดง ทวีวัฒนา)
3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4.โรงพยาบาลเลิดสิน
5.ชุมชนคลองเตย
มีผู้เข้าร่วมอบรม 21 คน และผู้ที่เคยผ่านการอบรม เข้าร่วมรับฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Audit) จำนวน
4 คน