Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

02

วันที่ 14-15-16 มิถุนายน 2019 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร จัดโครงการ ยุวธรรมทูต เรียนรู้จิตตารมณ์ธรรมทูตยุคแรก หอประชุม JVK Hall รร ลาซาล (บางนา) มีผู้ร่วมค่ายทั้งหมด 170 คน ยุวธรรมทูต 154 คน คุณครู 19 คน 19 โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ได้รับเกียรติจากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี มาให้ความรู้จิตตารมณ์ธรรมทูตยุคแรกให้กับเด็กๆ ยุวธรรมทูต ต่อด้วยชั่วโมงการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต (รู้) โดยคุณครูสมบัติ งามวงศ์ ให้เด็กๆ ได้ศึกษาประวัติมิชชั่นนารีที่เข้ามาในสยามยุคแรก และให้ตัวแทนออกมานำเสนอ นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังฝึกความเป็นผู้นำให้กับเด็กๆ ยุวธรรมทูตอีกด้วย

 

ภาพเพิ่มเติมชุดที่1

ภาพเพิ่มเติมชุดที่2

ภาพเพิ่มเติมชุดที่3

ภาพเพิ่มเติมชุดที่4

ภาพเพิ่มเติมชุดที่5

ภาพเพิ่มเติมชุดที่6

ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 7