Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต (งานยุวธรรมทูต) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 1/2563วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์