Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดโครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจอาสาสมัครฯ (PMG BKK) ปี ค.ศ. 2020 ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี วันศุกร์-วันอาทิตย์ที่ 20-22 พฤศจิกายน 2020 ผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ และคุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแนะนำด้านชีวิตจิตให้ผู้เข้าเงียบ ในระหว่างการเข้าเงียบนี้มีพระวาจาสำหรับรำพึงส่วนตัว แบบ Lectio Divina การอ่านพระวาจาช้าๆ ไม่รีบร้อน อ่านหลายๆ รอบ จุดประสงค์เพื่อการกลับใจให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น จำนวน 11 ชุด