Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดการอบรมให้ความรู้คริสตชน ปี 2020 (ครั้ง 1/2) หัวข้อ "MAXIMUM ILLUD"  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน