Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เพลง รักด้วยชีวา

D                     Em
พวกเราธรรมทูตของพระคริสต์เจ้า
A                              D
พวกเราร่วมสร้างสรรค์งานของพระองค์
D                               G
พวกเราจะเดินตามแบบอย่างของพระองค์
A             D
อุทิศตนมั่นคงในความรัก
G                        D               Bm
ภาวนา  พลีกรรม  แพร่ธรรม  แบ่งปันพระวาจา
Em                     A
มอบความรักให้เพื่อนมนุษย์ได้ทุกเวลา
A7                       D
** รักด้วยชีวาเหมือนพระเยซูรักเรา ( ** , ** , **  )