Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เพลง ฉันเลือกเดินตามพระองค์

C                   F         G                       C

ในโลกกว้างที่แสนไกล  มีสิ่งต่าง ๆ ให้เรียนรู้มากมาย
Am      Em     Am                      Dm           G7
ให้ค้นหาคำตอบเลือกทางเดินก้าวไปมุ่งสู่ความฝันเพื่อมีวันที่สดใส
C                       F       G             C
ยังมีทางหนึ่งคือพระเยซู   ชีวิตที่น่าเรียนรู้และสำคัญ
C                            F             G                G7        C
สอนให้ฉันได้รักและแบ่งปัน      จึงทำให้ฉันเลือกเดินตามพระองค์
F                G            C-C7            F              G                    C
*.* จะเปิดดวงใจให้พระองค์เข้ามาครอบครอง จะชวนพี่น้องเพื่อน ๆ ทั้งหลายให้มาด้วยกัน
F                G            Em               Am
จับมือกันเดินก้าวไป  ติดตามพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่
F                     G7        C
ให้พระองค์นำทางในชีวิต.....ตลอดไป ( *.* )