Black Ribbon
Get Adobe Flash player

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

สถิติการเยี่ยมชม

000418804
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
211
1421
2606
9664
11726
418804

Your IP: 54.144.29.233
2017-08-23 11:11

โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต
หัวข้อ "ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

เรียนรู้สมณสาส์นพระสันตะปาปา Laudato Si"

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต ประจำปี 2016 เมื่อวันศุกร์-อาทิตย์ ที่ 17-19 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ โรงเรียนลาซาล (บางนา กรุงเทพฯ) นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ สังฆานุกรวิทยา เขียวประไพ บราเดอร์เทวฤทธิ์ สุขเกษม บราเดอร์รัฐพล งามอัฌชา บราเดอร์ภควัต หยึกประเสริฐ สามเณรใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ 4 คน

     โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นำยุวธรรมทูต 155 คน คุณครู 23 ท่าน จาก 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 186 คน (รวมคุณพ่อ บราเดอร์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำยุวธรรมทูต และคุณครู)
     วันศุกร์ 17 มิ.ย.2016 วันแรกเริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมแบบ Bibliodrama ประธานโดยสังฆานุกรวิทยา ให้ข้อคิดแก่เด็ก ๆ เพื่อให้กำลังใจในการเข้าค่ายอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำแห่งความเมตตาตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า และแบบอย่างของพระสันตะปาปา ที่จะเรียนรู้สาระสำคัญของการสรรเสริญสิ่งสร้าง "Laudato Si"
     จากนั้นบราเดอร์นำกิจกรรมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมเข้าสู่หัวข้ออบรม "จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต" โดยคุณสมบัติ งามวงศ์ ช่วงบ่าย หัวข้อ "กิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต" โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล(พ่อมี้) สร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ตลอด 2 ชั่วโมง ทั้งเนื้อหาในหนังสือและชีท(ที่แจกให้ทุกคน) และวีดีโอคลิป สะท้อนมุมมองการออกไปเพื่อทำกิจเมตตาต่อผู้อื่น
     ต่อด้วยการนำของบราเดอร์ทั้ง 4 ท่าน ในการให้หัวข้องานกลุ่มที่เด็ก ๆ จะทำร่วมกัน เป็นการนำหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่ม ให้แสดงออกซึ่งความเมตตาฝ่ายกายหรือฝ่ายจิต ซึ่งแต่ละกลุ่มแสดงได้ดีเยี่ยม แม้จะเป็นแค่วันแรก ๆ ที่รู้จักกันเท่านั้น แต่ผลงานกลุ่มออกมาได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะที่แสดงบนเวที ทุกสายตาจับจ้องมองที่กลุ่มแสดง ทุกคนให้ความสนใจ ต่อไปถึงช่วงค่ำ และรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปหัวข้อที่เรียนรู้ตลอดทั้งวัน และจบด้วยภาวนา แล้วแยกย้ายเข้านอน
     เสาร์ 18 มิ.ย.2016 วันที่สองเริ่มด้วยการภาวนาเช้า เป็นการภาวนาสายประคำธรรมทูตร่วมกัน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณ ได้สวดภาวนาเพื่อเด็ก ๆ ทั่วโลกผ่านการภาวนาสายประคำธรรมทูต และจากนั้นไปรับอาหารฝ่ายกาย
     ช่วงการเรียนรู้พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา Laudato Si จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
ฐานโลกสวยด้วยมือเรา ฐาน Stone Paint ฐานสานศิลป์จากสิ่งสร้าง และฐานบทภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในแต่ละกิจกรรมฐาน จะนำเด็ก ๆ เรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แล้วให้ลงมือปฏิบัติจริง เด็ก ๆ ได้มีผลงานกลุ่ม และภูมิใจในผลงานที่ออกมา
     หลังจากจบกิจกรรมฐาน เด็ก ๆ กลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกัน นำเสนอผลงาน ซึ่งก็เป็นบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ผลงานและแบ่งปันออกไปเพื่อผู้อื่น
     จากนั้นเป็นการเขียนโครงการกลุ่ม ในหัวข้อกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต และหัวข้อพระสมณสาส์นฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง และให้นำเสนอผลงานทุกกลุ่ม กลุ่มละหัวข้อ ซึ่งอาจไม่ได้นำเสนอทั้ง 12 กลุ่ม เนื่องจากเวลาจำกัด มีแค่ 3 กลุ่มในแต่ละหัวข้อเท่านั้นที่ไม่ได้นำเสนอ แต่ได้นำใบโปสเตอร์โครงการจัดแสดงให้ชมภายในห้องประชุม
     ช่วงค่ำมีการนำเสนอต่ออย่างเข้มข้น และมีการให้ถาม-ตอบสำหรับโครงการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนคำถาม-ตอบแบบเด็ก ๆ แต่ก็น่าคิดสำหรับผู้ใหญ่ เพราะความคิดอ่านของพวกเขาไม่ธรรมดาจริง ๆ และหากจะนำไปทำโครงการต่อยอด ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีทีเดียว
     จากนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการ เพื่อผ่อนคลายจากที่เหน็ดเหนื่อยตลอดวัน รวมทั้งสรุปคะแนนให้รางวัลกลุ่มในบรรยากาศอบอุ่น
     การภาวนาแห่งค่ำคืนด้วยแสงเทียน ในบรรยากาศศรัทธาแบบเด็ก ๆ น่าประทับใจ และต่อจากนั้นเป็นการเขียนคำแทนใจสั้น ๆ ไว้ที่กระดาษที่แปะไว้ด้านหลังของแต่ละคน เพื่อจะได้ส่งกำลังใจ และคำพูดสั้น ๆ ให้ได้นึกถึงกัน เป็นการส่งท้ายคำอำลาเล็ก ๆ เพราะเป็นคืนสุดท้ายที่ได้อยู่ร่วมกัน
     อาทิตย์ 19 มิ.ย.2016 วันสุดท้ายของการอบรม การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการภาวนาเช้าสั้น ๆ แล้วรับประทานอาหารเช้า ชั่วโมงต่อจากนั้นเป็นการพบจิตตาธิการยุวธรรมทูต ทีมงานยุวธรรมทูตแนะนำช่องทางการติดต่อหรือข้อมูลอัพเดตเคลื่อนไหว ได้แก่ facebook fan page; website; youtube ของยุวธรรมทูต ซึ่งสามารถติดตามได้ตามสะดวก จบด้วยคุณพ่อสมหมาย จิตตาธิการ ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการรวมกลุ่ม การนำ การพบปะในแต่ละครั้ง การให้ความสำคัญของการพบปะ และบทบาทของครูต่อกลุ่มเมื่อมีการรวมตัวกัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนสังฆมณฑล ระดับเขต และระดับโรงเรียน
     จากนั้นได้รวมกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 โรงเรียน เพื่อเขียนโครงการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนของตน ซึ่งก็นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งการร่วมไม้ร่วมมือ เพราะแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่มอบหมายทุกคน และหลังจากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการแบ่งปันสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งหมด
     เวลา 11.00 น. เป็นพิธีมิสซา/รับเกียรติบัตร ประธานโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อได้ให้ข้อคิดสำหรับผู้นำยุวธรรมทูต รวมทั้งคุณครู ในการที่จะสร้างกลุ่มเพื่องานประกาศข่าวดีโดยอาศัยความรักเมตตาและสมณสาส์นที่ได้ทำร่วมกันตลอดค่ายอบรม และให้โอวาทสรุปโดยแต่งกลอนสรุปการเข้าค่ายทั้งหมดได้ภาพรวมและอารมณ์สนุกสนาน
     คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อยู่ร่วมในพิธีเพื่อให้กำลังใจเด็ก ๆ สำหรับงานแพร่ธรรม ก็ได้ให้โอวาทกล่าวถึงความช่วยเหลือที่เราได้รับจากประเทศต่าง ๆ และการให้กำลังใจบราเดอร์ คุณครู และเด็ก ๆ ในเรื่องการแพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป จบด้วยการถ่ายรูปรวม และถ่ายรูปเป็นโรงเรียนต่าง ๆ
     จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน แล้วแยกย้ายเก็บของกลับบ้าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ (ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์)

ประมวลภาพ

ค้นหา

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

พระสมณสาส์น Laudato Si

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

ไบเบิลไดอารี 2017

อ่านอุดมสาร

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต

วิธีการติดตั้งพระคัมภีร์

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์