Get Adobe Flash player

ภาพปริศนา 3 มิติ

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

สถิติการเยี่ยมชม

000709219
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
232
870
2452
25288
29402
709219

Your IP: 54.92.160.119
2018-10-23 08:20

ชุมนุม “ยุวธรรมทูต ศิษย์แท้พระเยซู”

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2016

         วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2016 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ และแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกันจัดงานชุมนุม “ยุวธรรมทูต ศิษย์แท้พระเยซู” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคาร น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

          มีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้จำนวน 686 คน พระสังฆราช 1 องค์ พระสงฆ์ 7 องค์ นักบวชจากคณะต่าง ๆ 76 ท่าน คุณครู 64 ท่าน เจ้าหน้าที่ 11 ท่าน และนักเรียนจาก 32 โรงเรียน จำนวน 527 คน

       พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน ในพิธีฯ มีการปฏิญาณตนของยุวธรรมทูต พิธีรับเข็ม จาก 18 รร. จำนวน 219 คน  และหลังพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักพระคัมภีร์ “หนังสือสุภาษิตและปัญญาจารย์” มอบเกียรติบัตรสำหรับยุวธรรมทูต รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานยุวธรรมทูต ปี 2015 ด้วย

        การประกวดร้องเพลงยุวธรรมทูต สไตล์ Battle team บนเวที รอบชิงชนะเลิศ 3 ทีม สุดท้าย ได้แก่ทีมจาก รร.อัสสัมชัญศึกษา รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง และ รร.ซางตาครู้สศึกษา  โดยผลการตัดสิน ได้แก่ ชนะเลิศ: เป็นของทีมจาก รร.ซางตาครู้สศึกษา รองชนะเลิศ รร.ยอแซฟฯ ซึ่งมีการมอบรางวัลทุนการศึกษา บนเวที

         เวลา 12.15-14.15 น. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานกับคณะนักบวช จำนวน 9 คณะ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ใกล้ชิดกับคณะนักบวช และเรียนรู้จักงานเมตตาธรรมของแต่ละคณะ ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละคณะได้นำกิจกรรมและรางวัลเพื่อเด็ก ๆ ทุกคนอย่างจัดเต็มจริง ๆ

         เสร็จสิ้นกิจกรรม ด้วยวจนพิธีกรรมปิด โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และเด็ก ๆ ร้องเพลงแล่นเรือออกไปที่ลึก ให้บทเพลงเป็นเหมือนพลังให้พวกเขาได้ออกไปประกาศข่าวดี ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ใด ๆ ในชีวิต แต่พวกเขาจะเชื่อฟังด้วยหัวใจแห่งรักต่อพระเป็นเจ้า

ข่าวโดย เซซีลีอา สุรัสวดี

ประมวลภาพ

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์